Jäsenhakemuslomake

Yhdistyksen sääntöjen 3. kohdan mukaisesti yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi

  • sosiaalipsykologia pääaineenaan korkeakoulututkinnon suorittanut tai
  • tällaista tutkintoa opiskeleva yliopiston tai korkeakoulun kirjoissa oleva tai
  • muutoin sosiaalipsykologian alalla toimiva henkilö tai
  • opiskelijoiden muodostama rekisteröity yhdistys tai
  • muu yhdistyksen tarkoituksia ja toimintaa edistävä oikeuskelpoinen yhteisö.

Lisäksi kannattajajäseneksi voi liitty yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Tutustu henkilötietojen käsittelyä kuvaavaan tietosuojaselosteeseen.