Historia

Yhdistys perustettiin vuonna 1995 edistämään sosiaalipsykologien keskinäistä yhteydenpitoa, vahvistamaan ammatti-identiteettiä ja tekemään tunnetuksi sosiaalipsykologien tietoja ja taitoja. Kysymys sosiaalispykologin ammattinimikkeestä sosiaali- ja terveydenhuollon alalla oli vahvasti esillä jo alkuvuosina, ja asian edistämiseksi oltiin aktiivisia monissa eri yhteyksissä viranomaistahojen suuntaan etenkin vuosina 1995-2000; huomattavista ponnisteluista huolimatta toivottua lopputulosta ammattinimikeasiassa ei ole kuitenkaan saavutettu.

Viime vuosina on esitetty myös kriittisiä näkökantoja mahdollisen muodollistetun ammattinimikkeen yksinomaisesta siunauksellisuudesta - keskustelu siis jatkuu. (Lue lisää ammattinimikeasiasta Sosiaalipsykologi-lehdessä 01/2009 ilmestyneestä artikkelista täältä) Joukko muita ammatillisen aseman parannuksia on vuosien varrella kuitenkin saavutettu kuten joidenkin virkojen kelpoisuusvaatimusten muutoksia siten, että asiallisesti pätevien sosiaalipsykologen on myös muodollisesti ollut mahdollista hakea niitä. Monia sosiaalipsykologeja ilahdutti vuonna 2006 saatu hyväksymisperusteiden muutos, jonka mukaan sosiaalipsykologi on sopiva pohjakoulutus psykoterapiakoulutukseen hakemiselle.

Yhdistys julkaisee jäsenlehteä nimeltä Sosiaalipsykologi, aluksi tosin nimellä Suomen sosiaalipsykologien yhdistyksen tiedotuslehti. Lehti on ilmestynyt 1 - 4 kertaa vuodessa joka vuosi aina yhdistyksen perustamisvuodesta 1995 lähtien. Viime vuosina, etenkin hiljaisina vuosina 2007-2008, lehti olikin lähes ainoa toiminnan muoto, kunnes yhdistyksen toimintaa lähdettiin elvyttämään uudelleen vuoden 2009 loppupuolella. Vuodesta 2009 aina tähän päivään yhdistys on toiminut aktiivisesti, se on mm. järjestänyt erilaisia verkottumis- ja keskustelutilaisuuksia ja julkaissut lehteä 2 kertaa vuodessa.

Vuonna 2010 yhdistyksen logo uusittiin modernimmaksi ja seuraavana vuonna yhdistys aloitti uuden konseptin, nk. AfterWork-tilaisuudet, joissa asiantuntija-alustus johdattelee sosiaalipsykologit keskustelemaan kulloinkin muutamasta ajankohtaisesta teemasta vapaamuotoisessa hengessä. AfterWorkejä järjestetään yhä 1-2 kertaa vuodessa.

Vuonna 2013 yhdistys alkoi julkaista Sosiaalipsykoblogia, jossa julkaistaan asiantuntijakirjoituksia eri aiheista. Vuotta myöhemmin alettiin tarjota myös erikseen sähköpostiin tilattavaa uutiskirjettä, joka sisältää sosiaalipsykologisesti kiinnostavaa mediasisältöä kuten linkkejä tutkimuksiin, uutisiin ja artikkeleihin. Uutiskirje koostetaan yhdistyksen Facebook-sivuilla jaetuista sisällöistä. Kirjeen voi tilata, vaikka ei kuuluisi yhdistykseen.

Vuoden 2015 toukokuussa tuli täyteen 20 vuotta siitä, kun yhdistys perustettiin. Juhlavuotta juhlistettiin eri tavoin ja mm. lehden visuaalista ilmettä uudistettiin. Vanha ulkoasu ehti palvella viisi vuotta ja lehti haluttiin päivittää tähän päivään. Lehti pieneni käteväksi ja helposti mukana kulkevaksi lukupaketiksi, sisällöstä tinkimättä. Lehden kuviin sekä visuaalisuuteen panostettiin aiempaa enemmän ja myös paperi vaihtui.

Viime vuosina yhdistys on näkynyt myös Sosiaalipsykologian päivillä. Yhdistys on ottanut kantaa mm. koulukuraattorien pätevyysvaatimusten muutoksiin, Kelan standardeihin sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sijaisenatoimimisehtojen kiristämiseen. Yhdistys pyrkii jatkossakin kehittämään toimintaansa edelleen pysyäkseen ajan hermolla ja palvellakseen jäseniään entistä paremmin.