Yhdistys

Yhdistys edistää sosiaalipsykologien ammatillista ja yhteiskunnallista asemaa sekä järjestää jäsenilleen toimintaa, esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, koulutuksia ja vapaamuotoisia tapaamisia. Samalla se verkostoituu muiden järjestöjen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä työelämän toimijoiden kanssa. Lisäksi yhdistys julkaisee Sosiaalipsykologi-lehteä. Yhdistys löytyy myös Facebook ja LinkedIn -palveluista.

Yhdistyksen tarkoituksena on sosiaalipsykologien ammatillisen ja yhteiskunnallisen aseman parantaminen, ammatin tunnetuksi tekeminen, valmistuneiden sosiaalipsykologien ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen, alan koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen sekä toimiminen sosiaalipsykologeja yhdistävänä elimenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, neuvottelu-, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä tekee aloitteita ja pitää yhteyttä viranomaisiin, elinkeinoelämään, järjestöihin, yliopistoihin ja korkeakouluihin sekä harjoittaa alaansa koskevaa julkaisutoimintaa.

Olemme ammatillinen yhdistys, mutta emme ammattiyhdistys - järjestäytyneet jäsenemme kuuluvat Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:hyn (entinen SVAL) tai muihin Akavalaisiin liittoihin.