Työelämä

Sosiaalipsykologit ovat vuorovaikutuksen asiantuntijoita. Tyypillisiä sosiaalipsykologien osaamisalueita ovat yhteiskunnalliset asenteet, vähemmistöjen asema, väestöryhmien väliset suhteet, stereotypiat, ennakkoluulot, arvot, monikulttuurisuus, käyttäytymisen muutos, vuorovaikutus organisaatioissa ja eri henkilöstöryhmien välillä sekä ammattilaisen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus. Sosiaalipsykologien koulutus valmistaa yhteisökeskeiseen ajattelutapaan, verkostoissa toimimiseen ja antaa valmiuksia kohdata eri elämäntilanteissa olevia henkilöitä.

Sosiaalipsykologit voivat toimia esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla, opetus- ja koulutustehtävissä, henkilöstöhallinnossa, tutkimustyössä, tiedotus- ja viestintätehtävissä sekä asiantuntija- ja projektitehtävissä. Sosiaalipsykologeja työskentelee lukuisilla eri tehtävänimikkeillä, muun muassa sosiaaliterapeutteina, ohjaajina, suunnittelijoina, rekrytointikonsultteina, kouluttajina, valmentajina, koordinaattoreina, tiedottajina sekä johto- ja esihenkilötehtävissä.


Sosiaalipsykologin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ja valmistuneet sosiaalipsykologit ovat valtiotieteiden tai yhteiskuntatieteiden maistereita. Suomen sosiaalipsykologit ry ohjeistaa, että valmistuneet henkilöt käyttäisivät nimikettä ”sosiaalipsykologi, VTM/YTM”. Sosiaalipsykologian opintosuuntaa (entinen pääaine) voi opiskella Suomessa kolmessa yliopistossa: Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa.