Väitöskirjat

Tälle sivulle on koottu listaus sosiaalipsykologian alalla Suomessa julkaistuista väitöskirjoista.

Ilmoitathan aktiivisesti julkaistuista väitöskirjoista tämän sivun ylläpitäjälle, niin päivitämme listausta!

2018

Cañada, J. A. (Helsingin yliopisto 2018-06-30): Threat and protection : Boundary-making, categorization and identification in pandemic preparedness and response

Lund, P. (Itä-Suomen yliopisto 2018-06-14): Christian Faith and Recovery from Substance Abuse

Kaakinen, M. (Tampereen yliopisto 2018-06-20): Disconnected online : A social psychological examination of online hate

Renko, E. (Helsingin yliopisto 2018-05-25): Pyhä toimijuus : Miten sosiaalityön asiakkaat ja ammattilaiset asennoituvat alkoholinkäytön puheeksiottoon ja käyttöön liittyvään neuvontaan?

Näsänen, J. (Helsingin yliopisto 2018-02-10): Supporting and contesting orgaizational change: A discursive study on contradictory visions of a change 

 

2017

Kohonen-Aho, L. (Aalto yliopisto 2017-11-17). Video-based observations on the construction of social presence in virtual worlds

Menard, R. (Helsingin yliopisto 2017-12-16): Critical discourse studies on social values, ideology and Finnish equality

Venäläinen, S. (Helsingin yliopisto 2017-11-10): Women as perpetrators of violence: Meanings of gender and violence in the tabloid press and in the narratives of women imprisoned for violent crimes

Barzoki, Meysam Haddai (Itä-Suomen yliopisto 2017-10-13): Sexual Consumer Culture: explanation of shopping and self-sexualizing behavior in the light of sexual objectification

Rancken, Jeena (Tampereen yliopisto 2017-09-23 ): Yliluonnollinen kokemus : Tulkinta, merkitys ja vaikutus

Rakkolainen, Maria (Tampereen yliopisto 2017-08-26): Motivoivan haastattelun toteutuminen päihdehoidon alkutapaamisissa ja yhteys asiakkaan päihdehaittojen vähenemiseen

Hakoköngäs, E. (Helsingin yliopisto 2017-07-28): Visual Collective Memory: A Social Representations Approach 

Jokinen, Esa (Tampereen yliopisto 2017-06-22): Näkökulmia arviointitutkimukseen: Henkilöstö kuntauudistuksessa

Pettersson, Katarina (Helsingin yliopisto 2017-06-09): Save the nation! A social psychological study of political blogs as a medium for nationalist communication and persuasion

Kinnunen, Marja (Helsingin yliopisto 2017-01-27): Self-control, social cognitions, and automatic social images: Insights into determinants of healthy lifestyle among young men in military service

Kiviruusu, Olli (Helsingin yliopisto 2017-01-13): Itsetunnon kehitys nuoruudesta aikuisuuteen ja siihen vaikuttavat tekijät : 26 vuoden seurantatutkimus

Caserta, T. A. (Helsingin yliopisto 2017-01-09): The psychological wellbeing of orphans and youth in Rwanda 

 

2016

Stenius, Minna (Helsingin yliopisto 2016-12-12): Why share? : Motivational Predictors of Individual Knowledge Sharing in Expert Work

Issakainen, Mervi (Itä-Suomen yliopisto 2016-10-27): Youth Depression: Young People’s Distress in Relation to the Cultural Conceptions of Depression

Ahola, Salla (Helsingin yliopisto 2016-21-10): Values and stances towards expert knowledge

Leinonen, Minna (Tampereen yliopisto 2016-08-26): Toimintatutkimus ja työkonferenssimenetelmä työpaikkojen tasa-arvon edistämisessä

Mäkiniemi, Jaana-Piia (Helsingin yliopisto 2016-06-11): Social Psychological Studies on Ethical Food Choice

Brylka, Asteria (Helsingin yliopisto 2016-04-29): Identity- and contact-related determinants of reciprocal intergroup relations in ethno-culturally diverse societies

Hankamäki, Jukka Sakari (Helsingin yliopisto 2016-01-30): Sosiaalipsykologian sydän - George H. Mead ja symbolinen interaktionismi sosiaalipsykologian tutkimustraditioissa ja toimijuuden teoriassa

 

2015

Raita, Eeva (Helsingin yliopisto 2015-12-18): The social mediation of everyday user experiences

Uski, Suvi (Helsingin yliopisto 2015-12-04): Profile work for authenticity - Self-presentation in social network services

Niska, Miira (Helsingin yliopisto 2015-09-11): Who is serving whom? - An agency-for perspective on enterprise promotion in rural Finland

Vähämaa, Miika (Helsingin yliopisto 2015-06-18): Groups as Epistemic Communities - Studies on the Role of Groups in Forming and Circulating Social Knowledge

Minkkinen, Jaana (Tampereen yliopisto 2015-06-13): Lapsen  hyvinvointimalli.  Lasten emotionaalinen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet alakoulussa

Airila, Auli (Helsingin yliopisto 2015-03-20): Work characteristics, personal resources, and employee well-being: A longitudinal study among Finnish firefighters

Pahkin, Krista (Helsingin yliopisto 2015-03-11): Staying well in an unstable world of work: Prospective cohort study of the determinants of employee well-being

Saarentalo-Vuorimäki, Johanna (Helsingin yliopisto 2015-02-07): Finnish expatriates' adaptation to a multicultural environment

Tiitinen, Sanni (Tampereen yliopisto 2015-01-10): Supporting parenthood in interaction: A conversation analytic study of maternity and child health clinics

 

2014

Valkeapää, Annukka (Helsingin yliopisto 2014-11-28): Values, fairness and legitimacy: In the context of Finnish forest and nature conservation policy

Hirschovits-Gerz, Tanja (Tampereen yliopisto 2014-09-06): Suomalaisten riippuvuuksia koskevat mielikuvat

Lehtinen, Vilma (Helsingin yliopisto 2014-06-13): Creating shared understandings of interpersonal relationships in online settings

Marjovuo, Ari (Helsingin yliopisto 2014-05-24): Vapaaehtoistyön ytimessä. - Järjestömuotoinen vapaaehtoistyö sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta

Portman, Anneli (Helsingin yliopisto 2014-04-11): From Might to Mandate: Values in Rulers' Public Speeches in Finland 1809-2000

Sortheix, Florencia (Helsingin yliopisto 2014-04-09): Values and well-being in context: An analysis of country and group influences

Peltola, Soili (Helsingin yliopisto 2014-04-05): Entrepreneurship talk in the organizational context. Constructing the multifaceted, socially embedded, and relational nature of corporate entrepreneurship.

Lampinen, Airi (Helsingin yliopisto 2014-01-03): Interpersonal Boundary Regulation in the Context of Social Network Services

 

2013

Thitz, Päivi (Itä-Suomen yliopisto 2013-11-15): Seurakunta osallisuuden yhteisönä

Varjonen, Sirkku (Helsingin yliopisto 2013-10-12): Ulkopuolinen vai osallistuja? - Identiteetit, ryhmäsuhteet ja integraatio maahanmuuttajien elämäntarinoissa

Hasanen, Kirsi (Tampereen yliopisto, 2013-03-01): Narrating Care and Entrepreneurship

Liimakka, Satu (Helsingin yliopisto, 2013-02-08): Re-Embodied - Young Women, the Body Quest and Agency in the Culture of Appearances

 

2012

Isoherranen, Kaarina (Helsingin yliopisto, 2012-12-12): Uhka vai mahdollisuus - moniammatillista yhteistyötä kehittämässä (Threat or possibility - developping interprofessional collaboration)

Henning-Lindblom, Anna (Helsingfors universitet, 2012-08-25): Vem är jag, vem är vi, vem är vem i vårt land? - Kontextens betydelse för gruppidentifikation och stereotypier bland svensk- och finskspråkiga i Finland och Sverige

Finell, Eerika (Helsingin yliopisto, 2012-08-21): National symbols, their meanings, and how they relate to identification, outgroup attitudes and national sentiments: rhetorical, correlational and experimental studies

Valkonen, Satu (Tampereen yliopisto, 2012-08-24): Television merkitys lasten arjessa

Wahlström, Mikael (Helsingin yliopisto, 2012-08-24): The Digitalisation of Social Representations: The Influence of the Evolution of Communication Technology on the Development of Shared Ideas

Seppälä, Tuija (Helsingin yliopisto, 2012-07-03): Trust building and cooperation in supervisor-subordinate relationships and work units

Ahrio, Leena (Tampereen yliopisto, 2012-06-15): Modernin yliopisto-opiskelun toimintakertomus

Yijälä, Anu (Helsingin yliopisto, 2012-06-08): Pre-acculturation among voluntary migrants

Saaranen-Kauppinen, Anita (Itä-Suomen yliopisto, 2012-06-08): Käsitykset sosiaalisista taidoista tekniikan alalla

Ojala, Ann (Helsingin yliopisto, 2012-06-02): What Makes Us Environmentally Friendly? : Social Psychological Studies on Environmenal Concern, Components of Morality and Emotional Connectedness to Nature

Konttinen, Hanna (Helsingin yliopisto, 2012-02-17): Dietary habits and obesity: the role of emotional and cognitive factors

 

2011

Pyysiäinen, Jarkko (Helsingin yliopisto, 2011-12-10): Constructing and negotiating entrepreneurial agency : A social psychological approach to entrepreneurship discourse in the farm context

Salo, Mikael (Helsingin yliopisto, 2011-08-05): United We Stand - Divided We Fall : A Standard Model of Unit Cohesion

Ijäs-Kallio, Taru (Tampereen yliopisto, 2011-07-27) Patient participation in decision making process in primary care: a conversation analytic study 

Hankonen, Nelli (Helsingin yliopisto, 2011-03-04): Psychosocial processes of health behaviour change in a lifestyle intervention : Influences of gender, socioeconomic status and personality

Mähönen, Tuuli Anna (Helsingin yliopisto, 2011-02-09): What should I think; How should I feel? : The balancing of personal experiences and social norms in the outgroup attitude formation of youth

 

2010

Kuusela, Sari (Tampereen yliopisto, 2010-12-15): Valta ja vuorovaikutus johtamisessa

Tonttila, Kirsi (Helsingin yliopisto, 2010-11-05): Yrittäjyyden arvottaminen akateemisten nuorten argumentoinnissa.

Sakki, Inari (Helsingin yliopisto, 2010-09-15): Success Story or a Failure? : Representing the European Integration in the Curricula and Textbooks of Five Countries

Tamminen, Sakari (Helsingin yliopisto, 2010-03-29): Calculating life : Nation, Nature, and the Nativisation of Nonhuman Genetics

Lähteenoja, Susanna (Helsingin yliopisto, 2010-02-19): Uusien opiskelijoiden integroituminen yliopistoon. Sosiaalipsykologinen näkökulma

Berg, Päivi (Helsingin yliopisto, 2010-01-30): Ryhmärajoja ja hierarkioita. Etnografinen tutkimus peruskoulun liikunnanopetuksesta

 

2009

Auvinen, Petra (Tampereen yliopisto, 2009-12-05): Achievement of Intersubjectivity in Airline Cockpit Interaction

Vastamäki, Jaana (Kuopion yliopisto, 2009-11-23): : Sense of Coherence and Unemployment (Koherenssin tunne ja työttömyys)

Raudaskoski, Sanna (Tampereen yliopisto, 2009-11-14): Tool and Machine: The Affordances of the Mobile Phone

Muller-Klestil, Sebastian (Helsingin yliopisto, 2009-09-25): Disarming identities. Ethnic identities in conflict resolution: Hindrance or helpful resource?

Haybatollahi, Sayyed Mohammad (Helsingin yliopisto, 2009-08-14): Work Stress in the Nursing Profession. An Evaluation of Organizational Causal Attribution.

Holkeri-Rinkinen, Liisa (Tampereen yliopisto, 2009-06-13): Aikuinen ja lapsi vuorovaikutusta rakentamassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus päiväkodin arjesta

Kotovirta, Elina (Helsingin yliopisto, 2009-05-09): Huumeriippuvuudesta toipuminen Nimettömien Narkomaanien toveriseurassa.

Tapani, A (Helsingin yliopisto, 2009-03-27): Does the Community Really Count? Identiteettiprosessi ja sosiaalinen pääoma epävarmuuden sietämisen merkityksellisinä elementteinä.

Silfver-Kuhalampi, Miia (Helsingin yliopisto, 2009-01-09): The Sources of Moral Motivation: Studies on Empathy, Guilt, Shame, and Values.

 

2008

Mälkiä, Tiina (Tampereen yliopisto, 2008-12-13): Moraalia vai lääketiedettä? Kuinka sikiödiagnostiikasta ja selektiivisestä abortista puhutaan perinnöllisyysneuvonnassa

Kosonen, Liisa (Helsingin yliopisto, 2008-10-25): Growing Up Vietnamese in Finland: Looking Back 12 Years Later.

Korhonen, Piia (Tampereen yliopisto, 2008-08-15): Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta

Koivula, Nina (Helsingin yliopisto, 2008-06-18): Basic Human Values in the Workplace.

Raitasalo, Kirsimarja (Tampereen yliopisto, 2008-02-23): Informal social control of drinking. Finland in the light of international comparison

Kilpiö, Anna (Helsingin yliopisto, 2008-02-16): Opettajien teknologiasuhteen luonne ja muodostuminen.

Pekkarinen, Laura (Helsingin yliopisto, 2008-01-18): The relationships between work stressors and organizational performance in the long-term care for elderly residents.

Palmqvist, Riia (Helsingin yliopisto, 2008-01-12): Just say no? The influence of personal goals, beliefs, psychosocial adjustment, and parental relationships in drug use by adolescents.

 

2007

Ehrling, Leena-Maria (Helsingin yliopisto, 2006-12-09): Psykoterapian vaikutusten arvioiminen. Keskusteluanalyyttinen tutkimus arviointihaastattelun käytänteistä.

Valkonen, Jukka (Helsingin yliopisto, 2007-10-27): Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina.

Collavin, Elena (Helsingin yliopisto, 2007-09-22): Food Biotechnologies in Italy: a Social Psychological Study.

Rutanen, Niina (Helsingin yliopisto, 2007-08-03): Water in Action: Encounters among 2-to-3 year old children, adults and water in day care

Anttila, Jorma (Helsingin yliopisto, 2007-05-24): Kansallinen identiteetti ja suomalaiseksi samastuminen.

 

2006

Oksanen, Atte (Tampereen yliopisto, 2006-10-27): Haavautuva minuus: väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa

Tuomela, Maj (Helsingin yliopisto, 2006-09-04): Trust and Collectives

Koponen, Anne Maarit (Helsingin yliopisto, 2006-09-02): Sikiöaikana päihteille altistuneiden lasten kasvuympäristö ja kehitys.

Kassea, Raul (Helsingin yliopisto, 2006-07-07): Gender, Politics and Democratisation in Cameroon

 

2005

Sinkkonen-Tolppi, Merja (Kuopion yliopisto, 2005-11-04): Maailma kutsuu, katkeavatko juuret? Nuorten kotiseudulle kiinnittyminen ja sen yhteys nuorten sosiaaliseen pääomaan

Lindfors, Pirjo (Tampereen yliopisto, 2005-09-23): Homeopaatin vastaanotolla - tutkimus vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta

Kallio, Tarja (Helsingin yliopisto, 2005-08-27): Päihdeasiakkaiden haasteet ja mahdollisuudet: pystyvyys, koherenssin tunne, kontrolliodotukset ja hoito.

Väänänen, Ari (Tampereen yliopisto, 2005-06-03): Psychosocial determinants of sickness absence. A longitudinal study of Finnish men and women

Heinonen, Heikki (Helsingin yliopisto, 2005-06): Quality of life and its determinants among allogeneic hematopoietic stem cell transplantion patients and the Finnish population.

Salonen, Marko (Tampereen yliopisto, 2005-05-28): Hiljainen heteroseksuaalisuus? Nuoret, suojaikäraja ja itsemäärääminen

Huotilainen, Anna (Helsingin yliopisto, 2005-05): Dimensions of novelty: social representations of new foods.

Nikunen, Minna (Tampereen yliopisto, 2005-04-23): Surman jälkeen itsemurha. Kulttuuriset luokitukset rikosuutisissa.

Pivetti, Monica (Helsingin yliopisto, 2005-04): Natural and unnatural. Animal welfare and rights activists' representations of animals and animal biotechnology in Italy.

Hakanen, Jari (Helsingin yliopisto, 2005-01-26): Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla.

 

2004

Sarpavaara, Harri (Tampereen yliopisto, 2004-05-28): Ruumiillisuus ja mainonta. Diagnoosi tv-mainonnan ruumiillisuusrepresentaatioista

Jaari, Aini (Helsingin yliopisto, 2004-01-17): Itsetunto, elämänhallinta ja arvot - Korrelatiivinen tutkimus Morris Rosenbergin itsetuntokäsitteen taustasta suomalaisilla työikäisillä

Lauhakangas, O (Helsingin yliopisto): Puheesta ihminen tunnetaan. Sananlaskujen funktiot sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Miettinen, Helena (Helsingin yliopisto, 2004-06): Menetetyt kodit, elämät,unelmat. Suomalaisuus paluumuuttajastatukseen oikeutettujen venäjänsuomalaisten narratiivisessa itsemäärittelyssä.

 

2003

Aholainen, Johanna (Helsingin yliopisto, 2003-12-18): Organizational Identity and Work Dress. Observing Sales Personnel in an Insurance Company.

Rouvinen, Mervi (Tampereen yliopisto, 2003-12-18): ELÄMÄÄ PANKKITYÖN JÄLKEEN Tapaustutkimus liiketoimintaorganisaation rakennemuutoksen seurauksena työta vaille jäävien ihmisten sopeutumisesta uuteen elämäntilanteeseen

Juujärvi, Soile (Helsingin yliopisto, 2003-11-07): The Ethic of Care and its Development. A longitudinal study among practical nursing, bachelor-degree social work and law enforcement students

Myyry, Liisa (Helsingin yliopisto, 2003-11-24): Components of morality: A professional ethics perspective on moral motivation, moral sensitivity, moral reasoning and related constructs among university students.

Vainio, Annukka (Helsingin yliopisto, 2003-06): One morality - or multiple moralities? Religious ideology, conceptions of morality and rule systems of Finnish evangelical lutheran, conservative laestadian and nonreligious adolescents.

 

2002

Matikainen, Janne (Helsingin yliopisto, 2002-08-30): “Tuoko se sitten bisnestä” – Internetiin ja virtuaaliseen oppimisympäristöön asennoituminen pk-yrityksissä.

Haukkala, Ari (Helsingin yliopisto, 2002-08-26): Depressive symptons and hostility in relation to socioeconomic status, smoking cessation, and obesity.

Härkki-Santala, Maria (Tampereen yliopisto, 2002-06-12): Oman elämänsä ehtoisa emäntä: maatilan emännän emäntäkuva työn mielekkyyden ja muutoksen näkökulmasta

Aaltonen, Tarja (Tampereen yliopisto, 2002-04-26): Sanatonko tarinaton? Afaatikon intersubjektiivinen maailma ja kertoen rakentuva identiteetti

Mönkkönen, Kaarina (Kuopion yliopisto, 2002-04-06): Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena. Vastaamisen, vallan ja vastuun merkitys sosiaalialan asiakastyön vuorovaikutuksessa

Gyekye, Seth (Helsingin yliopisto): The Self-Defensive Attribution Theory Revisited: A Culture-Comparative Analysis between Finland and Ghana in the Work Environment.

 

2001

Tontti, Jukka (Helsingin yliopisto, 2000-12-15): Masennuksen arkea. Selityksiä surusta ilman syytä

Virtanen, Matti (Tampereen yliopisto, 2001-09-14): FENNOMANIAN PERILLISET Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka

Eränen, Liisa (Helsingin yliopisto, 2001-06): Sensible fear – Finnish reactions to the threat of a nuclear accident in Sosno-vyi Bor, Russia.

Lipponen, Jukka (Helsingin yliopisto, 2001-05-22): Organizational identifications. Antecedents and consequences of identifications in a shipyard context

 

2000

Ruusuvuori, Johanna (Tampereen yliopisto, 2000-03-18): Control in the medical consultation: Practices of giving and receiving the reason for the visit in primary health care

Sinervo, Timo (Helsingin yliopisto, 2000-03-01): Work in Care for the Elderly - Combining Theories of Job Design, Stress, Information Processing and Organizational Cultures.

Kirmanen, Tiina (Kuopion yliopisto, 2000-01-29): Lapsi ja pelko. Sosiaalipsykologinen tutkimus 5-6 -vuotiaiden lasten peloista ja pelonhallinnasta

 

1999

Sarje, Aino (Helsingin yliopisto, 1999-12-04): Suomalaisen tanssin taidemaailman sosiaalinen muutosdynamiikka vuosien 1988 ja 1996 välillä

Kytömäki, Juha (Helsingin yliopisto, 1999-11): Täytyy kattoo, jos saa kattoo. Sosiaalipsykologisia näkökulmia varhaisnuorten televisiokokemuksiin

Jasinskaja-Lahti, Inga (Helsingin yliopisto, 1999-10-15): Psychological acculturation and adaptitation among russian-speaking immigrant adolescents in Finland.

Hänninen, Vilma (Tampereen yliopisto, 1999-10-02): Sisäinen tarina, elämä ja muutos

Haikonen, Matti (Helsingin yliopisto, 1999-08): Konflikteista aiheutuva stressi ja siitä selviytyminen opettajan työssä.

Niitamo, Petteri (Helsingin yliopisto, 1999-06-22): ”Surface” and ”depth” in human personality. Relations between explicit and implicit motives.

Aalto, A-M (Helsingin yliopisto): Diabetes cognitions and social support in the management of diabetes. A cross-sectional study on social psychological determinants of health-related quality of life and self-care among adults with type 1 diabetes.

Kauppila, R (Helsingin yliopisto): Oppimisen edistäminen suggestioiden avulla.

Ronkainen, Suvi (Tampereen yliopisto): Ajan ja paikan merkitsemät: Subjektiviteetti, tieto ja
toimijuus.

1998

Ylijoki, Oili-Helena (Tampereen yliopisto): Akateemiset heimokulttuurit.

Korvajärvi, Päivi (Tampereen yliopisto): Gendering Dynamics in White-Collar Work Organisations
(Sukupuoli toimihenkilöiden työpaikoilla)

Suoninen, Eero (Tampereen yliopisto): Miten tutkia moniäänistä ihmistä? Diskurssianalyyttisen
tutkimusotteen kehittelyä.

 

1997

Pohjanheimo, Esa (Helsingin yliopisto): Arvojen muutos, työ ja sosiaalinen tausta. Tutkimus työikäisistä pyhtääläisistä 1982 - 1993

Salminen, Simo (Helsingin yliopisto): Risk taking attributions and serious occupational accidents

 

1996

Jaatinen, Jaana (Helsingin yliopisto): Terapeuttinen keskustelutodellisuus: Diskurssianalyyttinen tutkimus alkoholiongelmien sosiaaliterapeuttisesta hoidosta.

Riihelä, Monika (Helsingin yliopisto): Mitä teemme lasten kysymyksille? Lasten ja ammattilaisten kohtaamisten merkitysulottuvuuksia lapsi-instituutioissa.

 

1995

Holmberg, Nils (Helsingin yliopisto): Identifikationsprocesser och behandling av alkoholproblem.

Horppu, R (Helsingin yliopisto): Parental and school influence on elementary school students' developing conceptions of teacher autohority.

Puohiniemi, M (Helsingin yliopisto): Values, consumer attitudes and behaviour. An application of schwartz's value theory to the analysis of consumer behaviour and attitudes in two national samples.

 

1993

Pirttilä-Backman, Anna-Maija (Helsingin yliopisto): The Social Psychology of Knowledge Reassessed: Toward a New Delineation of the Field with Empirical Substantiation.

 

1992

Koski-Jännes, Anja (Helsingin yliopisto): Alcohol addiction and self-regulation. A controlled trial of a relapse prevention program for Finnish inpatient alcoholics.

Rantanen, T (Helsingin yliopisto): Balanssiteoria ja sen vastuuattribuutioteoreettinen sovellutus. Heiderin sosiaalipsykologian kriittistä kehittelyä.

Vesala, Kari (Helsingin yliopisto): Pienyrittäjien kontrollipremissit. Sosiaalipsykologinen tarkastelu.

Weckroth, Klaus (Tampereen yliopisto): Mustavalkoista sosiaalipsykologiaa.

 

1991

Elovainio, M (Helsingin yliopisto): Työn sisäiset tietorakenteet erityispäivähoidossa.

Lepistö, Vappu (Tampereen yliopisto): Kuvataiteilija taidemaailmassa: tapaustutkimus
kuvataiteellisen toiminnan sosiaalipsykologisista merkityksistä.

 

1987

Kauppinen-Toropainen, K (Helsingin yliopisto): Ainokaiset työyhteisössä – haastattelututkimus työn sukupuolenmukaisen eriytymisen vaikutuksista työtyytyväisyyteen, psyykkiseen uupumukseen ja stressiin.

 

1985

Uutela, Antti (Helsingin yliopisto): Pupils’ concepts about epilepsy: What determines them and how they are changed after an educational program.

 

1984

Lahikainen, Anja Riitta (Helsingin yliopisto): Uravalinta perheessä tapahtuvan sosiaalistumisen lopputuloksena.

Liebkind, Karmela (Helsingin yliopisto): Minority identity and identification processes: A social psychological study.

 

1982

Helkama, Klaus (Helsingin yliopisto): Toward a cognitive-developmental theory of attribution of responsability.

 

1978

Tolkki-Nikkonen, Mirja (Tampereen yliopisto): Avioliiton ensimmäinen vuosi : avioliittoon aikovien motiivit, käsitykset ja odotukset avioliitosta sekä näiden odotusten toteutuminen avioliiton ensimmäisen vuoden aikana.

 

1972

Myllyniemi, Rauni (Helsingin yliopisto): SRT: Menetelmä sosiaalisten reaktiotaipumusten projektiiviseksi mittaamiseksi.