Työmarkkina-asiaa

Suomen sosiaalipsykologit ry ei ole ammattiliitto eli emme toimi työmarkkinaosapuolena esim. työehtosopimusneuvotteluissa.

Ammattiliitot

Ammattiliittoja, joihin monet järjestäytyneet sosiaalipsykologit kuuluvat, ovat mm. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (ent. Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL ry) ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry.

Yhdistyksen jäseniä kuuluu myös muihin liittoihin, ja osa on ammattiliittoihin järjestäytymättömiä.

Lue lisää Sosiaalipsykologien järjestäytymisestä Sosiaalipsykologi-lehden numerosta 1/2012:

Yrittäjyys

Sosiaalipsykologeja toimii myös mm. freelance- ja toiminimipohjalta. Erilaisten sijoittumis- ja muiden selvitysten perusteella voidaan arvioida, että sosiaalipsykologeista ehkä n. 10 % on järjestänyt työllistymisensä yrittäjyysmuotoisesti.

Yrittäjyydestä ja yrittäjäksi ryhtymisestä löytyy lisää tietoja mm. näistä lähteistä: