Opiskelijaksi

Pääaineena kolmessa yliopistossa

Sosiaalipsykologiaa voi opiskella Suomessa pääaineena kolmessa yliopistossa: Helsingin yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa. Tampereen ja Itä-Suomen yliopistossa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto yhteiskuntatieteissä, jonka jälkeen on mahdollista valita sosiaalipsykologia pääaineeksi maisteriopintoihin. Keväästä 2017 Helsingin yliopistoon pyrkivät hakevat sosiaalitieteiden kandiohjelmaan, jossa yksi neljästä opintosuunnasta on sosiaalipsykologia. Kuten muissakin yliopistoissa, sosiaalipsykologian opintoihin on mahdollista syventyä erityisesti maisterivaiheessa. Ruotsiksi sosiaalipsykologiaa voi opiskella Helsingin yliopiston ruotsinkielisessä yksikössä, Svenska social- och kommunalhögskolanissa.

Opetuksen ja tutkimuksen painotukset vaihtelevat eri yliopistojen kesken. Helsingin yliopistossa opetuksessa painotetaan sosiaalista identiteettiä, asenteita, käyttäytymisen muutosta, ennakkoluuloja, argumentaatiota, arkiajattelua ja oikeudenmukaisuutta mm. maahanmuuton, terveyden, yrittäjyyden ja muun työelämän sekä yhteiskunnallisen keskustelun konteksteissa. Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologian tutkimuspainotukset ovat yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen painotusten mukaisesti hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Myös kysymykset ihmisen minuuden rakentumisesta, selviytymisestä suurista elämänmuutoksista ja ihmisten toiminnasta erilaisissa ryhmissä ovat Itä-Suomen yliopiston tutkimuskohteita. Tampereella tutkimuksen kohteita ovat sosiaalinen vuorovaikutus, ihmistenvälinen kanssakäyminen ja sitä ohjaavat sosiaaliset säännönmukaisuudet, minuuden ja identiteetin tuottaminen ja ylläpitäminen sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa sekä ihmistieteen teoreettiset ja metodologiset kysymykset. Tampereella tutkitaan myös elämänkulkua, elämän kriisejä, perhettä ja muita ryhmiä sekä yhteistöjä.

Sosiaalipsykologiaa pääaineenaan opiskelevat eivät valmistu yhteen tiettyyn ammattiin, vaan he voivat työllistyä monenlaisiin työtehtäviin. Jo opintojen aikana on mahdollista suuntautua sosiaalipsykologian eri alueille, esimerkiksi työelämän, terveyden, vähemmistöjen ja etnisten suhteiden, persoonallisuuden kehityksen tai lapsuuden ja nuoruuden sosiaalipsykologiaan. Yleensä myös sivuainevalinnat määrittävät hyvin paljon, millaisiin työtehtäviin sosiaalipsykologi valmistuttuaan työllistyy.

Lisätietoja:
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Tampereen yliopisto
Svenska social- och kommunalhögskolan