Ammatillinen sijoittuminen

Sosiaalipsykologiaa pääaineenaan opiskelevat eivät valmistu yhteen tiettyyn ammattiin, vaan he voivat työllistyä monenlaisiin työtehtäviin. Sosiaalipsykologi ei siis ole ammattinimike, vaan koulutusohjelma, joka antaa valmiudet toimia hyvin erilaisissa tehtävissä.

Tuoreimman vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaan sosiaalipsykologit työllistyvät varsin hyvin koulutusta vastaavaan työhön. Valmistuneet sosiaalipsykologit toimivat vastaushetkellä useimmin sosiaali- ja terveysalalla (34 %) mutta myös opetus- ja koulutusala (17 %) sekä tutkimus (14 %) olivat varsin yleisiä. Suosituimpien alojen lisäksi tiedotus ja viestintä (6 % ) sekä hallinto (4 %) työllistivät merkittävän määrän sosiaaalipsykologeja. Jäljelle jäävät 13 % sijoittuivat oman ilmoituksensa mukaan 19 eri alalle, jonka ei voi katsoa sisältyvän em. aloihin.

Lue selvitys kokonaisuudessaan täältä.

 

Syventäviä näkökulmia