Sosiaalipsykologia

Mitä sosiaalipsykologia on?

Sosiaalipsykologia tutkii vuorovaikutusta yksilön ja hänen sosiaalisen ympäristönsä välillä. Se kohdistaa huomionsa samanaikaisesti sekä yksilöön että ryhmään. Kiinnostuksen kohteena ovat ihmismielen sosiaalinen muotoutuminen sekä yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntien väliset suhteet. Se kuvaa ja selittää sosiaalisten ilmiöiden syntyä ja muuttumista ja erittelee ryhmätoiminnan säännönmukaisuuksia. Sen historialliset juuret juontavat muun muassa psykologiaan ja sosiologiaan.

Sosiaalipsykologiaa voi opiskella Suomessa pääaineena kolmessa yliopistossa: Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa. Lisätietoja sosiaalipsykologian opinnoista voit lukea tämään sivun alasivulta kohdasta Opiskelijaksi.

Sosiaalipsykologit sijoittuvat selvitysten mukaan varsin hyvin koulutustaan vastaavaan työhön.  He voivat toimia esimerkiksi tutkimustehtävissä, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla, opetus- ja koulutustehtävissä, henkilöstöhallinnossa, tiedotus- ja viestintätehtävissä sekä asiantuntija- ja projektitehtävissä. Tämän sivun alasivulla kohdassa Ammatillinen sijoittuminen on kuvattu lyhyesti muutamia sosiaalipsykologin tyypillisiä toimialoja ja työtehtäviä.