Linkit

Opetus eri yliopistoissa

Helsingin yliopisto
Tampereen yliopisto
Itä-Suomen yliopisto


Opiskelijajärjestöt

Status ry, Helsinki
Interaktio ry, Tampere
Socius ry, Itä-Suomi


Alumnit

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Tampereen yliopisto


Sosiaalipsykologian sanasto Helsingin yliopisto

Sosiaalipsykologian sanasto

Lähellä olevia yhdistyksiä ja järjestöjä Suomessa

Henry
Suomen psykologiliitto
Suomen psykologinen seura
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (ent. SVAL ry)
Talentia - sosiaalialan korkeakoulutetut
TOP ry: Työ- ja organisaatiopsykologit ry
Westermarck-seura


Kansainvälisiä yhdistyksiä ja järjestöjä

European Association of Social Psychology
Sosialpsychology Network
SSSI: Society for the Study of Symbolic Interaction
Research Center for Group Dynamics, University of Michigan
International Association for Cross-Cultural Psychology
American Psychological Association
Society for Personality and Social Psychology
Society of Experimental Social Psychology
Society for the Psychological Study of Social Issues
Society for the Study of Social Problems
International Association for Relationship Research
Kurt Lewin Institute
B.F. Skinner Foundation


Tieteenalan tunnettuja nimiä

George Herbert Mead
Philip Zimbardo
Michael Billig
Kenneth Gergen
Stanley Milgram
Lev Vygotsky linkkejä
Stephen Reicher
John Dewey
Mary Ainsworth Biography
Mary Ainsworth
Erving Goffman
Serge Moscovici (huom! sivusto on ranskaksi)
Arlie Hochschild
Gregory Bateson
Margaret Mead


Muuta hyödyllistä

The Mead Project
Stanfordin vankilakoe
Tetoa sosiologisesta sosiaalipsykologiasta
CRISP: Current research in social psychology, an electronic journal, University of Iowa
QIC: Social-Personality Psychology Questionnaire Instrument Compendium
Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto, Tampereen yliopisto
SPSS-opas, Helsingin yliopisto
SPSS-perusteet, Helsingin yliopisto
Sosiaalipsykologian peruskurssi Tampereen yliopisto
KvantiMOTV: SPSS-opas
KvaliMOTV: kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö
Menetelmäopetuksen tietovaranto
Understanding prejudice -sivusto
Resources for the Teaching of Social Psychology
Ulkomaisia linkkejä tutkimusryhmien ja laboratorioiden sivuille
Ulkomaisia linkkejä