Päivi Häkkinen

Päivi Häkkinen

Kasvatustieteen maisteri, pääaineena ohjaus, sivuaineena opiskellut psykologiaa, teologiaa, yhteiskuntapolitiikkaa ja erityispedagogiikkaa.

Toimii tällä hetkellä yliopisto-opettajana Joensuun yliopistossa.

Vapaa-ajalla harrastaa kaunokirjallisuuden ja tieteenfilosofian lueskelua, kirjoittamista sekä hyvien keskustelujen käymistä.

Haaveilee tulevaisuudessa tutkijan urasta tai terapiatyöstä. Haaveilee myös väitöskirjan tekemisestä gradunsa aiheesta ”Ujous sosiaalisena, kulttuurisena ja kokemuksellisena ilmiönä”.