Nita Taivaloja

Nita Taivaloja

Nita Taivaloja on sosiaalipsykologi (VTM), seksuaaliterapeutti ja sosionomi (AMK) sekä tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tohtorikoulutusohjelmassa (SKY). Taivalojan tutkimusintressit kohdistuvan sukupuolen, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden moninaisuuteen. Väitöskirjassaan hän tutkii läheissuhteita, joissa haastetaan parisuhdenormatiivisuutta ja ajatusta siitä, että seksuaalisuus ja emotionaalinen läheisyys kuuluvat vain kahden henkilön jaettavaksi.

Mail: nita.taivaloja@helsinki.fi
LinkedIn: Nita Taivaloja
Twitter: NTaivaloja
Research portal: https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/nita-taivaloja

Nita Taivaloja
Kuva: Nita Taivaloja