Mia Silfver-Kuhalampi

Mia Silfver-Kuhalampi

VTT

Kirjoittaja on sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa, jonka tutkimus koskee arvoja, moraaliin liittyviä tunteita, nuorten kehitystä sekä omaishoitajuuden eettisiä haasteita.