Marketta Niemelä

Marketta Niemelä

PsM, FT tietojenkäsittelytiede

Marketta Niemelä työskentelee  VTT:llä erikoistutkijana ja keskittyy ihmisen ja robotin vuorovaikutukseen ja robotiikan mahdollisuuksiin erityisesti palveluissa ja hoitoalalla. Hänen tavoitteensa on tunnistaa, miten nousevia teknologioita voidaan hyödyntää yhteiskunnassa tehokkaasti, kestävästi  ja inhimillisesti.

marketta.niemela@vtt.fi