Kaisa Tuuteri

Kaisa Tuuteri

VTM, sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto

Kaisa työskentelee vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina HelsinkiMissiossa, jonka tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen, yksinäisyyden vähentäminen ja kohtaaminen myötätunnolla. Työssään Kaisa vastaa lapsiperheille tarkoitetusta perhementoritoiminnasta, jossa vanhemman on mahdollista saada koulutettu vapaaehtoinen mentori tuekseen vuoden ajaksi.

Kaisa on työskennellyt myös muissa sosiaalialan järjestöissä, erityisesti nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin teemojen parissa.

kaisa.tuuteri@helsinkimissio.fi