Jonna Korhonen

Jonna Korhonen

VTK, sosiaalipsykologia
Sivuaineet: yleinen ja aikuiskasvatustiede, sosiaali- ja kulttuuriantrolopologia
jonna_korhonen@hotmail.com

Kiinnostunut tulevaisuuden työhön, työllistyvyyteen ja urasuunnitteluun liittyvistä kysymyksistä.

Pro gradu: Itsen toteuttamista, optimointia ja tarinoiden kerrontaa. Toimijuuden rakentumisen relationaalinen tarkastelu maisteriopiskelijoiden urasuunnittelussa.