Jari Martikainen

Jari Martikainen

YTT (sosiaalipsykologia), FT (taidehistoria), KM

Jari Martikainen työskentelee tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa, yhteiskuntatieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy sosiaalisiin ja visuaalisiin representaatioihin, visuaaliseen kulttuuriin sekä visuaalisiin ja taidelähtöisiin tutkimusmenetelmiin.