Aku Nikander

Aku Nikander

VTK, sosiaalipsykologian maisteriopiskelija, Helsingin yliopisto ja Hankenin Corporate Responsibility -moduulin suorittaja

aku.nikander@hotmail.com

Pro gradu: Älä ole paha firma, ole hyvä firma: Varustelekan työntekijöiden tulkinnat yrityksen yhteiskuntavastuutavoitteista. Yrityksen yhteiskuntavastuu, HRD ja kestävä kehitys.