Kategoria: Helena Rovamo

’Olen Helena, sosiaalipsykologi ja nuorempi tutkija populismin mobilisointia kartoittavassa tutkimusryhmässä Itä-Suomen yliopistossa. Työssäni korostuu sosiaalipsykologisten teorioiden tunteminen ja hahmottaminen ilmiöiden selittäjänä, laadullisen tutkimuksen taidot, sekä kyky kriittiseen ajatteluun ja uteliaisuuteen. Tutkijana teen töitä itseohjautuvasti ja asioihin syvällisesti perehtyen, mutta samalla tukenani on muu tutkimusryhmä.’