Suomen sosiaalipsykologit ry aloittaa mentorointipilotin valmistumassa oleville ja vastavalmistuneille

10.9.2017

Suomen sosiaalipsykologit ry käynnistää pilottimentorointiohjelman syksyllä 2017. Mentoroinnissa käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi työnhaku, työhaastattelutilanteiden harjoittelu, omaan ammatilliseen identiteettiin liittyvät pohdinnat ja työelämäverkostojen laajentaminen.

Mentoroinnin kesto on 6-9 kuukautta, jonka aikana mentori ja mentoroitava eli aktori tapaavat vähintään viisi kertaa.

Valitsemme ensimmäiselle kierrokselle mukaan 10 mentori-aktori paria. Mentorit on valittu mukaan kutsumenettelyllä. Mentorellamme on kokemusta mm. HR-tehtävistä, työhyvinvoinnin kehittämistehtävistä, konsultoinnista, kaupunkisuunnitteluun ja palvelumuotoiluun liittyvien hankkeiden kehittämisestä, tutkimuksesta ja koulukuraattorin tehtävistä.

Huomioimme haussa aktorin uratoiveet ja toiveet mentorista. Mentorin ja aktorin ei kuitenkaan tarvitse välttämättä tulla täysin samalta alalta. Hieman eri alalta tuleva mentori voi avata aktorilleen myös uudenlaisia näkökulmia työelämään liittyen.

Suurin osa pilottikierroksen mentoreista asuu pääkaupunkiseudulla, mutta mukana on myös mentori Tampereelta. Tavoitteenamme on laajentaa jatkossa mentoritoimintaa eri paikkakunnille.

Jos siis olet

  • vailla ensimmäistä oman alan työpaikkaa
  • valmistumassa puolen vuoden sisällä tai valmistumisestasi on kulunut maksimissaan kaksi vuotta
  • motivoitunut kehittämään itseäsi ja osaamistasi sekä
  • valmis sitoutumaan puoli vuotta kestävään mentorointiin ja pääset ensimmäiseen aloitustapaamiseen, joka järjestetään 12.10. klo 17.00–19.00 Helsingissä,

lämpimästi tervetuloa mukaan hakuun! 

 

Hakuaika syksyn pilottiin on päättynyt.