Yhdistys edistää sosiaalipsykologien ammatillista ja yhteiskunnallista asemaa sekä järjestää jäsenilleen toimintaa, esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, koulutuksia ja vapaamuotoisia tapaamisia. Samalla se verkostoituu muiden järjestöjen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä työelämän toimijoiden kanssa.

Suomen sosiaalipsykologit ry luo sosiaalipsykologeille koko Suomen kattavan verkoston ja tekee sosiaalipsykologien laaja-alaista osaamista tunnetuksi. Lue lisää